Vertrouwenscontactpersoon

Arktika staat voor een open en veilig sportklimaat. Zeker nu we inmiddels zijn uitgegroeid tot een vereniging van formaat vinden wij het belangrijk om naast de schaats- en fietsveiligheid ook het oog op onze sociale veiligheid te houden.

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste meldpunt voor leden die direct of indirect te maken hebben gehad met intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Je kan denken aan het meemaken of getuige zijn van agressie, discriminatie, (seksuele) intimidatie en het ervaren van gevoelens van onveiligheid. Ook houdt de VCP zich bezig met preventie van grensoverschrijdend gedrag en het creëren en behouden van een veilig sportklimaat.

De vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor en zorgt ervoor dat mensen zich veilig voelen om hun verhaal te kunnen vertellen. Als de melding besproken is, zal de VCP meedenken over vervolgstappen en de juiste doorverwijzing regelen. De VCP is geen therapeut en zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Indien er verdere zorg of opvang nodig is en de betrokkene hier toestemming voor heeft gegeven, dan zal dit plaatsvinden buiten de vereniging.

De vertrouwenscontactpersoon binnen Arktika is Martine van Uitert. Je kunt haar rechtstreeks bereiken op of buiten de ijsbaan of via email: .

Als je een situatie wilt bespreken met de VCP, gaat onze voorkeur uit naar een gesprek. In verband met de privacy van ieder Arktika lid, verzoeken we jullie om de vraag of melding niet uitgebreid per mail te beschrijven. Gebruik liever de mail voor het plannen van een afspraak met de VCP, dan kan je de situatie live of telefonisch bespreken met Martine.  

Vertrouwelijkheid

Van iedere melding wordt een kort, anoniem verslag gemaakt. Er wordt niemand op de hoogte gesteld van de gesprekken tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon, zonder dat jij daar:

  • toestemming voor hebt gegeven
  • van op de hoogte bent.

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon vallen onder de verantwoording van het bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de VCP aan het bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden.

Vertrouwenscontactpersoon KNSB

Wil je buiten Arktika met een vertrouwenscontactpersoon praten? De KNSB heeft ook haar eigen vertrouwenscontactpersoon: Maaike Pekelharing, te bereiken via 06-14794824.

Meer weten?

Het centrum veilige sport biedt veel informatie over grensoverschrijdend gedrag en de functie van een vertrouwenscontactpersoon. Zie https://centrumveiligesport.nl/ voor meer informatie.