Arktika en privacy

Bewust en onbewust worden persoonsgegevens met Arktika gedeeld. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Hieronder lees je wanneer, waarom en welke gegevens wij verzamelen. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: .

Doeleinden

Administratie

Ter beoordeling tot toetreding van het lidmaatschap, de aanmelding en het uitschrijven zijn persoonsgegevens nodig. Enkel het dagelijks bestuur van de vereniging en de ledenadministratie zullen deze handelingen uitvoeren in administratie- en banksystemen. Tenzij anders is aangegeven zullen gegevens tot twee jaar na uitschrijving beschikbaar blijven in de ledenadministratie en tot 7 jaar in de financiele administratie. Indien lidmaatschap geweigerd wordt zullen gegevens binnen 6 maanden worden verwijderd.

Verkoop clubartikelen

Voor het versturen van clubartikelen kunnen persoonsgegevens gebruikt worden door het bestuur of kledingcommissie  om adressen en orders te bevestigen. Deze zouden daarbij ook gedeeld kunnen worden met de leverancier of de vervoerder. Verkopen worden tot 7 jaar in de financiele administratie bewaard.

Deelname activiteiten

Om aan activiteiten deel te nemen zal dat in bepaalde gevallen via inschrijvingen gaan. Data hiervoor wordt gebruikt ter behoeve van de organisatie van de activiteit en kan daarbij ingezien en verwerkt worden door het bestuur alsmede commissies. Tevens kunnen gegevens doorgestuurd worden naar gelieerde organisaties als activiteiten gezamenlijk worden georganiseerd, in deze gevallen zal dit altijd vermeld worden bij aanmelding van de activiteit. Persoonsnamen en beeldmateriaal kunnen in het clubarchief opgeslagen worden, resterende persoonsgegevens zullen verwijderd worden na afloop van de activiteit.

Nieuwsbrief

Om leden op de hoogte te houden van laatste ontwikkelingen binnen de vereniging zal op regelmatige basis een nieuwsbrief uitgestuurd worden naar de e-mailadressen binnen het ledenbestand. Leden dienen zich bij de secretaris schriftelijk uit te schrijven indien zij deze niet meer willen ontvangen.

Trainers

Trainers kunnen persoonsgegevens ontvangen ter behoeve van het geven van trainingen. Zo kunnen communicaties direct vanuit trainers naar eigen rijders toe gestuurd worden. 

Social Media

Whatsappgroepen

Leden worden bij inschrijving gevraagd akkoord te gaan met het toevoegen van hun telefoonnummer in de Arktika whatsapp groep. Tevens is deze leidend om toegevoegd te worden aan andere Whatsapp groepen ten behoeve van de organisatie van activiteiten en trainingen.

Publicatie foto’s en video’s

Op elk moment tijdens verenigingsactiviteiten kunnen foto’s en video’s gemaakt en gepubliceerd worden. Leden hebben te alle tijde het recht om publicatie te weigeren en/of verwijdering aan te vragen. Indien een verwijderingsverzoek is ingediend dient de publicatie zo spoedig mogelijk verwijderd te worden. 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die verzameld worden voor bovenstaande doeleinden zijn:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-Mail
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Licentienummer 
 • Wedstrijdnummer
 • Wedstrijduitslagen
 • Kledingmaten
 • Dieetwensen
 • IP-gegevens

Beveiliging en verstrekking

De vereniging treft passende maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen
regelmatig gecontroleerd worden.
 
Zonder toestemming verstrekt de Arktika persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de vereniging heeft met de betrokkene, tenzij Arktika wettelijk verplicht is om persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
 

Geheimhouding

Eenieder die binnen Arktika werkt met persoonsgegevens is gebonden aan een geheimhoudingsplicht over alle informatie die hij of zij ter beschikking heeft en dient daarmee conform deze verklaring en de AVG-wet om te gaan. Dit is daarmee dus onder andere van toepassing op bestuurders, commissieleden en trainers. Geheimhouding geldt zowel tijdens als na afloop van de werkzaamheden voor de vereniging, ook als de betreffende persoon geen lid meer is.

Gegevens kunnen nooit voor andere doeleinden gebruikt worden dan waar ze voor verkregen zijn. Verstrekking aan derden is, in overeenstemming met bovenstaand hoofstuk, zonder toestemming niet toegestaan.

Na eindiging van de werkzaamheden dienen alle eigendommen, correspondentie en documenten in geleverd te worden bij het bestuur en worden verwijderd van persoonlijke opslag.

Bij overtreding kunnen sancties opgelegd worden door bestuur of de ALV.

Vragen en feedback

Mocht je vragen en of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, stel ze gerust aan de voorzitter: